Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Ústrašice 63, 39002 Ústrašice, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Výrobna krmných směsí Lysá nad Labem, která sestává ze stavby vlastní výrobny umístěné na pozemcích st. 2495 o výměře 160 m2, st. 2496 o výměře 144 m2 a manipulační plochy p.č. 2126/20 výměře 481 m2, vše v k.ú. Lysá n. Labem. Vlastní výrobna má 8 sil na základní suroviny o celkové kapacitě 300m3, 2 výrobní linky, hlavní výrobní linka je osazena 2 míchacími zařízeními typu HV 3000 a granulačním lisem. Druhá výrobní linka má míchací zařízení typu HV 300 a slouží pro výrobu premixů nebo maloobjemových partií. K výrobně je přístup z veřejné komunikace. Cena včetně pozemků (stanovena jako obvyklá) je 3,3 mil. Kč.
Platnost do
2019-07-07
Telefon
602474407
E-mail
vlastislav.machander@mtd-ustrasice.cz
Osoba
Vlastislav Machander
Útvar
Mezinárodní testování drůbeže, s.p.
Katastrální území
Ústrašice, Ústrašice, okres Tábor