Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p.p.č. 914/12 v k.ú. Kladky se zastavěnou částí , pozemek bývalého Lomu Kladky (vápenec) - lomová stěna, rozsáhlá manipulační plocha, torzo budovy a nakládací rampy, svahy výsypky porostlé dřevinami charakteru lesa, k pozemku zřízeno VB chůze a jízdy
Požadovaná cena
3089360
Platnost do
2019-08-07
Telefon
724623756
E-mail
petr.perina@lesycr.cz
Osoba
Ing. Petr Peřina
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Kladky, Kladky, okres Prostějov