Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku KN p.č. 3053 trvalý travní porost o výměře 2494 m2 v k.ú. Drahov.
Požadovaná cena
20260
Platnost do
2019-07-11
Telefon
956193106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Drahov, Drahov, okres Tábor