Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej lesních pozemků KN p.č. 2119 o výměře 315 m2 a p.č. 2120 o výměře 748 m2 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce. Vzájemně navazující oplocené pozemky tvoří zpevněný břeh zářezu na jímání vody zásobující město Deštná pitnou vodou. Pozemky jsou zařazeny v subkategorii pásma hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, jedná se o les zvláštního určení.
Požadovaná cena
30800
Platnost do
2019-06-11
Telefon
956193106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Deštná u Jindřichova Hradce, Deštná, okres Jindřichův Hradec