Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu ČR
Popis
Jedná se o okrajové pozemky, které nebyly předmětem privatizace bývalého areálu Grafitových dolů. Jedná se o pozemky parc. č. 1707/14 o výměře 670 m2, parc. č. 1707/19 o výměře 113 m2 a parc. č. 1707/20 o výměře 240 m2, vedených na LV č. 78, vše jako lesní pozemky.
Požadovaná cena
34950.00
Platnost do
2019-07-10
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Jaroslav Koukal
Katastrální území
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Staré Město, okres Šumperk