Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 633/16 Prodej pozemku p.č. st.249 o výměře 61 m2- pozemek pod stavbou chaty, pozemke p>č. 1698/6 ostatní plocha o výměře 100 m2 , k.ú. Podlesí-město
Požadovaná cena
40250
Platnost do
2019-07-14
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Podlesí-město, Malá Morava, okres Šumperk