Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1579/18 - prodej pozemku p.č.3123/153. Jedná se o bývalé koryto vodního toku. Pozemek přiléhá k zahradě a budově v majetku cizí osoby. Zároveň se na něm nachází část budovy v souhromém majetku.
Požadovaná cena
8400
Platnost do
2019-07-11
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - Oblast povodí Moravy
Katastrální území
Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, okres Vsetín