Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 590/5, ostatní plocha o výměře 865 m2, oddělený GP z pozemku 590/3, pozemek p.č. 547/4, ostatní plocha o výměře 283 m2, oddělený z pozemku p.č. 547/2, pozemek p.č. 564/3, lesní pozemek o výměře 2 119 m2, oddělený GP z pozemku p.č. 564/1 vše v k.ú. Otvice.
Požadovaná cena
103500
Platnost do
2019-07-17
Telefon
956233107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Otvice, Otvice, okres Chomutov