Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p.p.č. 1043/31 v k.ú. Svítkov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- ostatní komunikace, pozemek oddělený GP 2004-116/2019 od pozemku 1043/29 v k.ú Svítkov, p.p.č. 1043/33 v k.ú. Svítkov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- ostatní komunikace, pozemek oddělený GP 2004-116/2019 od pozemku 1043/29 v k.ú Svítkov, p.p.č. 1043/37 v k.ú. Svítkov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- jiná ploch, pozemek oddělený GP 2004-116/2019 od pozemku 1043/5 v k.ú Svítkov, p.p.č. 1043/38 v k.ú. Svítkov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- jiná plocha, pozemek oddělený GP 2004-116/2019 od pozemku 1043/5 v k.ú Svítkov, p.p.č. 1043/39 v k.ú. Svítkov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- jiná plocha, pozemek oddělený GP 2004-116/2019 od pozemku 1043/5 v k.ú Svítkov,p.p.č. 1077/15 v k.ú. Svítkov,. Jedná se o pozemky, na kterých je cyklotrasa žadatele.
Požadovaná cena
398593
Platnost do
2019-07-18
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Svítkov, Pardubice, okres Pardubice