Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p.p.č. st. 209/2 v k.ú. Nový Hradec Králové, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití -společný dvůr
Požadovaná cena
209000
Platnost do
2019-07-18
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Nový Hradec Králové, Hradec Králové, okres Hradec Králové