Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
pozemek p.č. st. 164 o výměře 70 m2, zastavěná plocha a nádvoří- pozemek pod stavbou cizího vlastníka, pozemek p.č. 416/5 o výměře 588, vodní plocha - ve skutečnosti ostatní plocha, zázemí k budově
Požadovaná cena
94900
Platnost do
2019-07-17
Telefon
956170106
E-mail
lada.loudova@lesycr.cz
Osoba
Lada Loudová
Útvar
LČR, Lesní správa Hořice
Katastrální území
Robousy, Jičín, okres Jičín