Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 437 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, a pozemek parc. č. 1931/2 o výměře 230 m2, zahrada, k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, na LV č. 48, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
158140
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Karlovice ve Slezsku, Karlovice, okres Bruntál