Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 153/6 o výměře 3 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, který bude oddělen GP od pozemku parc. č. 153/2 o výměře 412 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. a obec Bolehošť, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1200
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bolehošť, Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou