Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 64/1 o výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 142, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Kozojedy u Kralovic, obec Kozojedy, na LV č. 389, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1200000
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kozojedy u Kralovic, Kozojedy, okres Plzeň-sever