Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 10/1 o výměře 680 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 79, v katastru nemovitostí je budova vedená jako rodinný dům, pozemek p. č. 86/1 o výměře 660 m 2, zahrada. Zapsáno na LV č. 406 pro k. ú. Bouzov a obec Bouzov, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3100000
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bouzov, Bouzov, okres Olomouc