Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 283/21 o výměře 148 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 149, stavba občanského vybavení, na LV č. 1126 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - východ, Katastrální území Šestajovice u Prahy v obci Šestajovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2900000
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Šestajovice u Prahy, Šestajovice, okres Praha-východ