Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 13/1 o výměře 493 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 6, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 480 o výměře 15 m2, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. e., garáž a pozemek parc. č. 54 o výměře 114 m2, zahrada, na LV č. 417 u KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Jičín, Katastrální území Vysoké Veselí v obci Vysoké Veselí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1349160
Platnost do
2019-07-21
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vysoké Veselí, Vysoké Veselí, okres Jičín