Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Pozemek p.č. 341/2 "zastavěná plocha a nádvoří" o výměře 65 m2 dle GP č. 46-231/2018 pro k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu - vzniklý z pozemku p.č. 341 zapsaného na LV č. 4 pro k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu - pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka (zákonné předkupní právo)
Požadovaná cena
9750
Platnost do
2019-07-21
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
OSM
Katastrální území
Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov, okres Olomouc