Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p.p.č. 2988/1 v k.ú. Opatov v Čechách, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. Pozemek nepravidelného tvaru, výrazně sklonitý. Na pozemku oplocení, okrasné dřeviny a ovocná dřevina. Pozemek navazuje na stavební pozemky, na nichž stojí stavby jiného vlastníka.
Požadovaná cena
106620
Platnost do
2019-07-26
Telefon
724524271
E-mail
rene.kulhan@lesycr.cz
Osoba
René Kulhan
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Opatov v Čechách, Opatov, okres Svitavy