Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 202/3 o výměře 598 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 425, pro katastrální území Markoušovice a obec Velké Svatoňovice.
Požadovaná cena
71000
Platnost do
2019-07-26
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Markoušovice, Velké Svatoňovice, okres Trutnov