Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemek p.č.st. 1382, zast. plocha a nádvoří, na němž je postavena budova ve vlastnictví jiného vlastníka
Požadovaná cena
496970
Platnost do
2019-07-26
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Most II, Most, okres Most