Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 2580/10, 2580/13, 2580/14 v k.ú. Cvikov. Pozemky jsou součástí dosazovací nádrže ČOV.
Požadovaná cena
124614
Platnost do
2019-07-28
Telefon
474636229
Osoba
Šafaříková
Útvar
PEP
Katastrální území
Cvikov, Cvikov, okres Česká Lípa