Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej malé vodní nádrže Dvorce nacházející se na pozemcích p.č.st. 92, 93, jejichž součástí je stavba vodního díla-hráz přehrazující vodní tok nebo údolí, a na pozemcích parc.č. 314/4, 314/7, 382/10, 382/12, 382/13 v k.ú. Májůvka, a dále na pozemcích parc.č. 2375/5, 2375/6 v k.ú. Dvorce u Bruntálu. Jedná se o nemovité věci v blízkosti soutoku Černého potoku a Lobotníku a jsou součástí umělé vodní nádrže, která se nechází přibližně 800 m od centra obce Dvorce.
Požadovaná cena
1869470
Platnost do
2019-08-01
Telefon
596657322
E-mail
petr.preser@pod.cz
Osoba
Mgr. Petr Prešer
Útvar
odbor obchodně kontraktační
Katastrální území
Májůvka, Bílčice, okres Bruntál
Katastrální území
Dvorce u Bruntálu, Dvorce, okres Bruntál