Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 441, o výměře 73 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – Nelahozeves č.p. 32, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 188/33, o výměře 872 m2, druh pozemku – ostatní plocha, zapsané na LV č. 855 pro k. ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves.
Požadovaná cena
1650000
Platnost do
2019-07-31
Telefon
724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Nelahozeves, Nelahozeves, okres Mělník