Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Mze
Popis
Pozemek p.č.107/6, ostatní plocha o výměře 229 m2 v k.ú.Podmokly
Požadovaná cena
116200
Platnost do
2019-08-03
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Podmokly, Děčín, okres Děčín