Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 1438/1 v katastrálním území a obci Stráž nad Nežárkou o výměře 2401 m2 (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), zapsaný na LV č. 197, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, a který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10255631, ČHP 1-07-03-057), jehož správce se neurčuje.
Požadovaná cena
914781
Platnost do
2019-08-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Stráž nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec