Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků parc.č. 4402/3-druh pozemku ostatní plocha o výměře 45m2, 4402/5 (dle GP č. 4960-31/2019)-druh pozemku vodní plocha o výměře 295m2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí. Na části pozemků se nachází stavba neznámeho vlastníka - asfaltová komunikace.
Požadovaná cena
12900
Platnost do
2019-08-03
Telefon
+420725257685
E-mail
pavla.kovalska@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Kovalská
Útvar
Lesy České republiky, s.p. - 951
Katastrální území
Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek