Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nově oddělený pozemek parc. č. 5391/2 o výměře 521 m2 v k. ú. Jindřichov ve Slezsku dle geometrického plánu č. 1432-46/2019. Pozemek tvoří koryto vodního toku Svinný potok, na pozemku se nachází stavba vodovodu v majetku obce Jindřichov.
Požadovaná cena
8640
Platnost do
2019-08-03
Telefon
956951234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Ing.Barbora Němčanská
Útvar
Lesy České republiky, s. p.
Katastrální území
Jindřichov ve Slezsku, Jindřichov, okres Bruntál