Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej části pozemku p.č. 2864/1 (dle GP p.č. 2864/648) formou veřejné soutěže v k.ú. Hodonín
Požadovaná cena
618000
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Hodonín, Hodonín, okres Hodonín