Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 1394/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 6914 m2 (po oddělení pozemku parc.č. 1394/13 geometrickým plánem č. 1262-131/2018), na kterém je postavena inženýrská stavba místní komunikace ve vlastnictví městysu Vranov nad Dyjí.
Požadovaná cena
805274
Platnost do
2019-08-06
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
útvar správy majetku
Katastrální území
Vranov nad Dyjí, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo