Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Nemovitosti se nacházejí v areálu Paskov, v k. ú. Paskov, obec Paskov. Nemovitosti jsou tvořeny pozemkem p. č. 1996/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2, p. č. 2188/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121 m2. Jedná se o pozemky, na který se v minulosti nacházely stavby: Flotační hlušiny (na poz. p. č. 1996/59) a Čerpací stanice provozní vody (na poz. p. č. 2188/10). Obě tyto stavby byly součástí bývalého dolu Paskov a byly již zlikvidovány.
Požadovaná cena
33600
Platnost do
2019-08-08
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Paskov, Paskov, okres Frýdek-Místek