Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis
Prodávaný majetek je ve vlastnictví ČR a právo hospodařit s tímto majetkem má DIAMO, státní podnik. Převáděný majetek je v účetní evidenci odštěpného závodu TÚU. Majetek k prodeji se nachází v okrajové části obce Noviny pod Ralskem, v k. ú. Noviny pod Ralskem v areálu vlečky DIAMO - Luhov. Součástí prodeje jsou pozemky (majetek zapsaný v katastru nemovitostí) v k. ú. Noviny pod Ralskem, LV č. 92: část pozemku 826/23 (ostatní plocha – jiná plocha) o celkové výměře 307 m2, část pozemku 972/1 (ostatní plocha – dráha) o celkové výměře 4576 m2, v těch mezích a hranicích jak bude určeno geometrickým plánem. Celková hodnota převáděných pozemků je 1 601 620 Kč. Součástí prodeje část vlečky (kolej č. 108, 108a, 110, 110a, výhybky č. 10, 11, 17, 19, železniční spodek pod kolejemi a výhybkami. Celková hodnota převáděné části kolejiště je 1 214 120 Kč.Součástí není zabezpečovací zařízení.
Požadovaná cena
2348160
Platnost do
2019-08-15
Telefon
725997657
E-mail
tesar@diamo.cz
Osoba
Aleš Tesař
Útvar
DIAMO s. p. o.z. TÚU
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa