Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 66 o výměře 66 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (objekt vodárny Boreček) a pozemek p.č. 67 o výměře 699 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemky jsou zapsány na LV č. 3 pro k.ú. Boreček, obec Ralsko u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Objekt vodárny Boreček spolu s celou technologií a vodovodním řadem byl z důvodu dodávané vody nevyhovující hygienickým normám nahrazen během let 2018/2019 novým vodovodním řadem na pitnou vodu, jehož investorem a provozovatelem je obec Ralsko. Z těchto důvodů byl provoz vodárny ukončen k 10.6.2019. Objekt vodárny je v nevyhovujícím technickém stavu s nutností značných oprav (zatékání do střechy atd.).
Požadovaná cena
140000
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Boreček, Ralsko, okres Česká Lípa