Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 53/11 o výměře 1 534 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je za-psán na LV č. 3 pro k.ú. Svébořice, obec Ralsko u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Jde o vodní plochu umělé vodní nádrže a její břehy, která je v majetku Sou-kromého svěřeneckého fondu MIKADA.
Požadovaná cena
46000
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Svébořice, Ralsko, okres Česká Lípa