Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 850 o výměře 191 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemek p.č. 5010/10 o výměře 172 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemky jsou zapsané na LV č. 510 pro k.ú. Luštěnice, obec Luštěnice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Jde o pozemky rekultivované po odstranění staveb, zatravněné s výsadbou konifer a nacházejí v oploceném areálu společnosti ROLLYX s.r.o.
Požadovaná cena
54000
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Luštěnice, Luštěnice, okres Mladá Boleslav