Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3406/2 o výměře 9 755 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL. Pozemek je zapsán na LV č. 541 pro k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy u Katastrální-ho úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Jde o lesní kulturu, uprostřed níž je vrtaná studna - zdroj pitné vody pro areál bývalého vojenského výzkumného ústavu Břehyně, který je nyní v majetku společnosti AUREL s.r.o. Praha. Pozemek se nachází uvnitř oplocení areálu VVÚ Břehyně.
Požadovaná cena
210000
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Doksy u Máchova jezera, Doksy, okres Česká Lípa