Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 5104 o výměře 165 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je zapsán na LV č. 252 pro k.ú. Lipník, obec Lipník u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pra-coviště Mladá Boleslav. Pozemek je porostlý keři bezprostředně sousedící s oplocením bývalého zemědělského areálu ve vlastnictví jiné osoby.
Požadovaná cena
20000
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipník, Lipník, okres Mladá Boleslav