Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 258/14 dle GP č. 151-2/2019 o výměře 460 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je zapsán na LV č. 25 pro k.ú. Lipka u Vimperka, obec Vimperk u Katastrál-ního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice. Pozemek byl zastavěn stavbou opěrné zdi vybudované po sesuvu dráhy v rámci sanace železničního náspu. Tato stavba není evi-dována v katastru nemovitostí.
Požadovaná cena
9200
Platnost do
2019-08-12
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Mrkvička Jiří
Útvar
OSM
Katastrální území
Vimperk, Vimperk, okres Prachatice