Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p. č. 899/2 v k. ú. Horní Bradlo, druh pozemku ostatní plocha, pozemek je částečně porostlý travním porostem a částečně listnatým náletem a přechází přes něj vedení nn, je uzavřený mezi parcelami jiných vlastníků s obtížnou přístupností
Požadovaná cena
48000
Platnost do
2019-08-14
Telefon
956157106
E-mail
petra.koreckova@lesycr.cz
Osoba
Petra Korečková
Útvar
LS Nasavrky
Katastrální území
Horní Bradlo, Horní Bradlo, okres Chrudim