Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - zakl. LČR, s.p.
Popis
p. č. 445/77 v k. ú. Proseč u Seče, druh pozemku ostatní plocha, tvořící funkční celek s rekreační chatou č. e. 99 situovanou na parcele st. p. č. 151 v katastrálním území Horní Bezděkov. Na pozemek je uzavřena smlouva o nájmu.
Požadovaná cena
80000
Platnost do
2019-08-14
Telefon
956157106
E-mail
petra.koreckova@lesycr.cz
Osoba
Petra Korečková
Útvar
LS Nasavrky
Katastrální území
Proseč u Seče, Seč, okres Chrudim