Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky KN 1147/4, lesní pozemek o výměře 5083 m2, KN 1147/5, ostatní plocha o výměře 5174 m2, KN 1055/1, ostatní plocha o výměře 8475 m2, KN 1055/2 o výměře 2018 m2 v k.ú. Velké Strážné. Předmětné pozemky jsou zapsány v KN u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov na LV č. 6. Předmětné pozemky nejsou v současné době ÚP určeny k zastavění.
Požadovaná cena
390780
Telefon
956 202 112
E-mail
frantisek.kadic@lesycr.cz
Osoba
František Kadič
Útvar
LS Český Krumlov
Katastrální území
Velké Strážné, Světlík, okres Český Krumlov