Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 85/7, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1 167 m2.
Požadovaná cena
88600
Platnost do
2019-08-16
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Louka u Litvínova, Louka u Litvínova, okres Most