Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p.č. 3408/52 (dle GP p.p.č. 3408/106) o výměře 3937 m2
Požadovaná cena
1920000
Platnost do
2019-08-16
Telefon
972 235 481
E-mail
fisl@szdc.cz
Osoba
Ing. Fišl
Útvar
SŽDC, GŘ -O31
Katastrální území
Litoměřice, Litoměřice, okres Litoměřice