Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Část pozemku p. č. st. 12 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Staré město pod Kralickým Sněžníkem, na LV č. 233, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
280
Platnost do
2019-08-19
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Staré Město, okres Šumperk