Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 4143/693 o výměře 875 m2, trvalý travní porost a dále stavba č. ev. 6, na KN vedeno jako objekt k bydlení, nacházející se na pozemku p. č. st. 545, který je ve vlastnictví třetí osoby. Obec Nová Lhota, k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, na LV č. 1026, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
450000
Platnost do
2019-08-19
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Nová Lhota, okres Hodonín