Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Nově oddělený pozemek parc. č. 1451/26 z pozemku parc. č. 1451/1 o výměře 162 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec Šenov u Nového Jičína, k. ú. Šenov u Nového Jičína, na LV č. 4497, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
105580
Platnost do
2019-08-19
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín