Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků KN 429 lesní pozemek o výměře 1079 m2, 1189/37 lesní pozemek o výměře 279 m2, 906/2 lesní pozemek o výměře 6095 m2, 431/2 lesní pozemek o výměře 700 m2, 1184/11 lesní pozemek o výměře 2425 m2, 1184/16 lesní pozemek o výměře 156 m2, 3749 ostatní plocha o výměře 1258 m2 vše v k.ú. Řípec. V ÚP se jedná o plochy těžby nerostů ve fázi návrhu, rezerv dobývacího prostoru.
Požadovaná cena
647000
Platnost do
2019-08-23
Telefon
956 193 106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Řípec, Řípec, okres Tábor