Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc. č. 4631/2 o výměře 189 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú.Chomutov I, oddělený GP z p.p.č.4630/1, 4631 a 4632 v k.ú.Chomutov I.
Požadovaná cena
65500
Platnost do
2019-08-24
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov