Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Nově vznikající poz. p. č. 902/5 o výměře 35 m2 v k. ú. Háj u Duchcova, vyžádaný pro potřebu realizace veřejně prospěšné stavby "Revitalizace a elektrizace trati Oldřichovu Duchcova - Litvínov".
Požadovaná cena
900.00
Platnost do
2019-08-20
Telefon
474636238
E-mail
bunatova@poh.cz
Osoba
K.Buňatová
Útvar
Povodí Ohře, státní podnik
Katastrální území
Háj u Duchcova, Háj u Duchcova, okres Teplice