Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 423/16, druh pozemku ostatní plocha o výměře 156 m2, k.ú. Loubí u Děčína. Svažitý pozemek bez možnosti přístupu.
Požadovaná cena
23000
Platnost do
2019-08-24
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing.Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Loubí u Děčína, Děčín, okres Děčín